Úřední deska

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.6.2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet MIKROREGION ČESKÝ RÁJ  za rok 2017

4.6.2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet 2017 Obec Hrubá Skála

1.6.2018 MěÚ Turnov,Odbor dopravní - Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

příloha-Objízdné trasy

29.5.2018 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č.2/2018 MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

28.5.2018 Veřejné zasedání MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ dne 5.6.2018

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č.1/2018 obce Hrubá Skála

23.5.2018 GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

23.5.2018 Směrnice č.27 - žádost o informace

22.5.2018 Směrnice pro nakládání s osobními údaji ( GDPR )

16.5.2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj  2017 + povinné přílohy

16.5.2018 Veřejné zasedání MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ dne 24.5.2018

10.5.2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 17.05.2018 od 18:00 hod. - zasedací místnost OÚ

9.5.2018 CHKO Český ráj - Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Hruboskalsko na období 2019-2027.

9.5.2018 Exekutorský úřad Brno - dražební vyhláška, Hnanice 19

3.5.2018  Zpráva o provedení inventarizace za rok 2017

2.5.2018  Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice2.5.2018

2.5.2018  Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

2.5.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2017

2.5.2018  Výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích - Obec Hrubá Skála

2.5.2018 - příloha

2.5.2018  Rozvaha - obec Hrubá Skála

2.5.2018 Závěrečný účet Gordic - obec Hrubá Skála za rok 2017

2.5.2018  Návrh Závěrečného účtu obce Hrubá Skála za rok 2017 

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Hrubá Skála

27.4.2018  Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška

25.4.2018 Zadávací dokumentace, stavební povolení - Chodník podél silnice I/35 Hnanice

- soupis stavebních prací  Chodník Hnanice

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( průvodní zpráva )

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( situace širších vztahů )

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( koordinační situace stavby )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice  ( situace zákres stavby do KM )

- projektová dokumentace chodník Hnanice ( bezbariérové užívání stavby )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice ( technická zpráva )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice ( situace stavby )

12.4.2018 Mikroregion Český ráj - Rozpočtové opatření č. 1/2018

11.4.2018 Právní analýza - škola

04.04.2018 Výzva k pronájmu pozemků

03.04.2018 Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hrubá Skála-Doubravice, příspěvková organizace

29.3.2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice pro rok 2018

23.3.2018 Zadávací dokumentace: Chodník Doubravice

23.3.2018 Zadávací dokumentace : Cyklostezka II.etapa

23.3.2018 Zadávací dokumentace: Cyklostezka I.etapa

22.3.2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 29.3.2017 od 18:00 hod. - Hasičská zbrojnice Hnanice

14.3.2018 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Karlovice dne 24. března 2018 od 16 hodin na chatě mysliveckého sdružení Bažantnice - Sedmihorky

13.3.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 16.3.2017 se RUŠÍ. Děkujeme za pochopení.

9.3.2018  Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 16.3.2018 od 17:30 hod. Hasičská zbrojnice Hnanice

6.3.2018  Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

5.3.2018 Pozvánka na  Veřejné  zasedání  Mikroregionu Český ráj  dne 15.března 2018

2.3.2018  Ropočet  2018 ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

26.2.2018 Oznámení o zveřejnění - Schválený návrh rozpočtu obce Hrubá Skála 2018

26.02.2018  Vodojem  Bohuslav - Protokol o zkoušce kvality vody č. 111/2018

21.02.2018 Dotace obce 2018 - ČOV

16.2.2018 MěÚ Turnov, Stavební úřad - rozhodnutí o umístění stavby SM,Hrubá Skála,

Doubravice čp.57-vN-IE-12-4003884

30.1.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 6. 2. 2018 od 18:30 hod. v hasičské zbrojnici ve Hnanicích

27.1.2018 Výsledky volby prezidenta ČR v obci Hrubá Skála

15.1.2018 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

8.1.2018 Městský úřad Turnov,stavební úřad - Zahájení územního řízení SM, Hrubá Skála,

Doubravice čp.57-vN-IE-12-4003884

28.12.2017 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Sdělení o ukončení záměru "Revitalizace trati Hradec Králové-Jičín-Turnov"

20.12.2017 Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

19.12.2017 Směrnice pro využití systému zavedeného obcí Hrubá Skála pro nakládání s komunálním odpadem + ceník

19.12.2017 Rozpočtové provizorium na rok 2018

18.12.2017 - od 22.12.2017 do 2.1.2018 bude obecní úřad z provozních důvodů uzavřen

15.12.2017 - Městský úřad Turnov, Odbor dopravní - Opatření obecné povahy- úplná uzavírka z důvodu rekonstrukce na silnici III/28115 v obci Troskovice

11.12.2017- první zasedání okrskové volební komise

6.12.2017 Žádosti o informace - Směrnice č.27

5.12.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 12. 12. 2017 od 18:30 hod. v hasičské zbrojnici v Hnanicích

28.11.2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad 

27.11.2017 Mikroregion Český ráj - Oznámení o zveřejnění: střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtové opatření č. 5

22.11.2017 Prezidentské volby - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

21.11.2017 Rozhodnutí - Stavební povolení na stavbu: Chodník Doubravice

10.11.2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZ nařizuje vlastníkům lesů na území ČR zpracování těžeb

8.11.2017  Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 15.11.2017 od 19:00 hod. v hasičské zbrojnici

v Hnanicích

31.10.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva dne 7. 11. 2017 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích - kulturní místnost

25.10.2017 Rozhodnutí o umístění stavby SM,Hrubá Skála, chodníky - obnova vNN za kNN

4.10.2017 Stavební povolení na stavbu Chodník Doubravice - pěší komunikace včetně doplňkových zásahů

3.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb

29.9.2017 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

25.9.2017 Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

21.9.2017 Seznámení s podklady rozhodnutí - SM, Hrubá Skála hodníky - obnova NN za kNN

20.9.2017 Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - první zasedání okrskové volební komise dne 25.9.2017 od 16:00 hodin - jednací místnost OÚ Hrubá Skále 

19.9.2017 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 4/2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj

15.9.2017 Výzva k pronájmu obecního majetku - pozemku č. p. 216 v k. ú. Hrubá Skála

14.9.2017 Stavební povolení - cyklostezka Radvánovice - Borek, I. etapa  Radvánovice - Hnanice a II. epata Hnanice - Borek 

11.9.2017 Oznámení o zamýšleném převodu dle paragragu 20 zákona č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy , zamýšlené pozemky

5.9.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 12. 9. 2017 od 18 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

4.9.2017 informace o počtu a sídle volebních okrsků

31.8.2017 Výzva k pronájmu pozemků

11.8.2017 Rozhodnutí - úplná uzavírka silnice III/28115 ode dne 14.8.2017 do 22.12.2017

11.8.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení cyklostezka Radvánovice - Borek, I. etapa  Radvánovice - Hnanice a II. epata Hnanice - Borek 

3.8.2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení,chodník Doubravice

3.8.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 10.8.2017 od 18:30 hodin na OÚ Hrubá Skála

2.8.2017 Nabídka pozemků k pronájmu

 272222W22cn nvvjkdfnvjnjlefn22.222E4Gucvvgiewhtouhněřwvvvv22226.7.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 2.8.2017 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

13.7.2017 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - umístění kabelového vedení vNN za kNN Hrubá Skála - chodníky, mapa situace 1., mapa situace 2., mapa situace 3.

10.7.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu, záborový elaborát, sdělení - zákres do mapy KN

29.6.2017  Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ČESKÝ RÁJ za rok 2016 a rozpočtové opatření číslo 3/2017 dobrovolného svazku obcé Mikroregion Český ráj 

12.6.2017 Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2016

12.6.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2016+příloha 12.6. 

5.6.2017 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 15. 6. 2017 od 16:30 hodin v obci Vyskeř v Penzionu Vyskeř

5.6.2017 Úplná uzavírka na silnici III/28115 v obci Troskovice a Hrubá Skála - od 5. června 2017 do 21. srpna 2017

5.6.2017 Zahájení provozu letních turistických autobusů od 3. června 2017

1.6.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála  dne 8. 6. 2017 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála  - jednací místnost

26.5.2017 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28115 a III/27921 v obci Troskovice a Hrubá Skála

16.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2016

16.5.2017 DSO Mikroregion Český ráj - závěrečný účet za rok 2016

16.5.2017 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj za rok 2016 

6.5.2017 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 2/2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj

3.5.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva 10.5.2017 od 17°° hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost 

3.5.2017 Seznam nepronajatých  pozemků ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad

3.5.2017 Oznámení o zveřejnění - rozpočtové opatření č. 1/2017 dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj

3.5.2017 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2017

3.5.2017 Závěrečný účet Gordic obce Hrubá Skála za rok 2016

3.5.2017 Závěrečný účet obce Hrubá Skála  za rok 2016

3.5.2017 Výkaz zisků a ztrát obce Hrubá Skála + Přehled o finančních tocích obce Hrubá Skála

3.5.2017 Rozvaha obce Hrubá Skála

3.5.2017 Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organizace 2016 - ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

3.5.2017 Rozvaha příspěvkové organizace 2016 - ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

3.5.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2016 + příloha

3.5.2017 Oznámení o zveřejnění č. 1 - Rozpočtové opatření č. 1., Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet obce Hrubá Skála a Závěrečný účet

27.4.2017 Obec Hrubá Skála vypisuje výzvu k prodeji obecního pozemku - Hrubá Skála / Panenka

25.4.2017 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - I/35 Ktová - odstranění úrovňového přejezdu, mapa

13.4.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2020

12.4.2017 Průběžné hodnocení vytyčených cílů - Memorandum, Místní akční plán obce Hrubá Skála na období 2015 - 2020, Strategický rozvojový dokument obce Hrubá Skála na období 2015 - 2024

7.4.2017 Rozhodnutí - územní rozhodnutí o umístění stavby - Cyklostezka Radvánovice - Borek, I. etapa

7.4.2017 Výzva k pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Hrubá Skála

5.4.2017 Tisková zpráva Krajský úřad Libereckého kraje - V libereckém kraji ve čtvrtek 6. 4. 2017 autobusy pojedou, stávka řidičů nebude

3.4.2017 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 11. 4. 2017 od 16:30 hodin v motorestu v Radvánovicích

30.3.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva 6. 4. 2017 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost 

30.3.2017 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu od 23. 3. 2017 v katastrálním území Hrubá Skála obce Hrubá Skála

24.3.2017 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení  na veřejnou zakázku malého rozsahu - Obnova krytu místní komunikace " Kotel ", zadávací dokumentace, příloha č. 1 - krycí list, příloha č. 2 - projektová dokumentace, příloha č. 3a - výkaz výměr, příloha č. 3b - výkaz výměr vedlejší ostatní náklady 

22.3.2017 Střednědobý výhled pro obec Hrubá Skála pro období 2017 - 2020

21.3.2017 Rozpočet 2018 a střednědobý výhled pro období 2019 - 2020 - Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála - Doubravice, příspěvková organizace

21.3.2017 Rozpočet 2017 - Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála - Doubravice, příspěvková organizace

3.3.2017 Nařízení státní veterinární služby - ukončení mimořádných veterinárních opatření - vysoce patogenní avirální influezy v Libereckém kraji

3.3.2017 Nařízení státní veterinární správy - změna vyhlášených ochranných  a zdolávacích opatření, mapa

2.3.2017 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Český ráj - Střednědobý výhled rozpočtu, Rozpočet a Závěrečný účet

28.2.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Jezdecké skokové a drezurní závody ve Hnanicích

26.2.2017 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 2-2017

17.2.2017 Výzva ke směně pozemku p.č. 2108/2 v k.ú. Hrubá Skála, záměr

17.2.2017 Výzva ke směně části pozemku p.č. PK 1961 v k.ú. Hrubá Skála, záměr

16.2.2017  Návrh rozpočtu na rok 2017 

31.1.2017 Mimořádná veterinární opatření - Ptačí chřipka, vymezení ochranného pásma a pásma dozoru - mapa, informační leták pro veřejnost

30.1.2017 Směrnice pro využití systému zavedeného obcí Hrubá Skála pro nakládání s komunálním odpadem, příloha č.1 - ceník, příloha č. 2 - OZV 1-2015, příloha č. 3 - smlouva 

26.1.2017 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému projednání

26.1.2017 Veřejné zasedání zastupitelstva dne 2. 2. 2017 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích - kulturní místnost

23.1.2017 Rozhodnutí o umístění stavby  - Chodník Doubravice včetně stavby lávek, dešťové kanalizace, přeložky vodovodu a veřejného osvětlení

12.1.2017 Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, žádost, leták - nová služba FÚ

12.1.2017 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 26.1.2017 od 16:30 hod. v pizzerii Maštal v Sobotce

12.1.2017 Pozvánka na konání Valné hromady Honebního společenstva Karlovice - 10.února 2017 od 15°° hodin na chatě MS Bažantnice - Sedmihorky

6.1.2017 Územní rozhodnutí o umístění stavby - Cyklostezka Radvánovice - Borek, II. etapa Hnanice -  Borek

20.12.2016 Rozpočtové provizorium na rok 2017

12.12.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 19.12.2016 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích - kulturní místnost 

30.11.2015 Oznámení o zahájení územního řízení - Cyklostezka Radvánovice - Borek, II. etapa Hnanice - Borek, mapa - situace širších vztahů

23.11.2016 Oznámení o zahájení územního jednání a pozvání k ústnímu jednání - Chodník Doubravice

16.11.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 23.11.2016 od 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Hnanicích - kulturní místnost

14.11.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hrubá Skála - Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Hrubá Skála

5.11.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 15.11.2016 od 16:30 hodin na obecním úřadě v Mladějově

25.10.2016 Návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj na rok 2017

13.10.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 20.10.2016 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

9.10.2016 Volby do zastupitelstva Libereckého kraje v obci Hrubá Skála

9.10.2016 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Libereckého kraje 

27.9.2016 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - Hruboskalské slavnosti 1.10.2016

27.9.2016 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 9-2016 

23.9.2016 Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnici III/28116 v obci Hrubá Skála a Troskovice

18.9.2016 Volby do zastupitelstva Libereckého kraje - 7. 10. a 8.10. 2016

1.9.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 8.9.2016 od 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

24.8.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 1.9.2016 od 16:30 hodin v troskovické hospůdce v prodejně potravin - Troskovice č.p. 42

14.7.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 21.7.2016 od 18:30 hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

20.6.2016 Obec Hrubá Skála vypisuje výzvu na prodej obecního majetku - p.č. 33/2 a 26/3 v k.ú. Hnanice p. Tr.

16.6.2016 Obec Hrubá Skála vypisuje výzvu na směnu obecního majetku - p.č. 2108/3 v k.ú. Hrubá Skála

8.6.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 15.6.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

6.6.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, příloha č.2, příloha č.3, příloha č.4, příloha č.5,

6.6.2016 Dražební vyhláška - elektronická dražba - jednání dne 27.7.2016 v 10:00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz

3.6.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - "Zpracování projektové dokumentace na obnovu vodárenských objektů"- oznámení o zveřejnění, oznámení o zahájení, zadávací dokumentace, příloha č. 1 - textová část, příloha č. 2 - čestné prohlášení, příloha č. 3 - krycí list, příloha č. 4, - vzor referenčního listupříloha č. 5 - termíny

27.5.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice - matrikář (ka), vedoucí kanceláře

23.5.2016 Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace 2015 - ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

23.5.2016 Rozvaha příspěvkové organizace 2015 - ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

19.5.2016 Veřejná vyhláška - Místní komunikace III. třídy v k.ú. Hrubá Skála, Hnanice

11.5.2016 Výsledná kalkulace vody předávané za rok 2015 - lokalita Borek p. Tr., Rokytnice, Hnanice 

11.5.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 19. 5. 2016 v 16:30 hodin v hotelu Králíček, obec Kacanovy

3.5.2016 Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitostech ve vlastnictví obce Hrubá Skála

28.4.2016 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2015

28.4.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2015

26.4.2016 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2016, Informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň a splatnost daně, informace o zasílání složenek

20.4.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 27.4.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost

15.4.2016 Prodloužení termínu pro podání nabídka na výběrové zadání - Obnova místní komunikace Hrubá Skála - Žantov 1., etapa

6.4.2016 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2015, příloha k této zprávě

6.4.2016 Závěrečný účet Gordic 2015 obce Hrubá Skála

6.4.2016 Závěrečný účet 2015 obce Hrubá Skála

6.4.2016 Výkaz zisku a ztrát obce Hrubá Skála

6.4.2016 Rozvaha obce Hrubá Skála

6.4.2016 Příloha obce Hrubá Skála - info podle paragrafu 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

6.4.2016 Přehled o změnách vlastního kapitálu obce Hrubá Skála

6.4.2016 Přehled o peněžních tocích obce Hrubá Skála 

29.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Obnova místní komunikace Hrubá Skála - Žantov 1. etapa - oznámení, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, referenční list, výkaz výměr, stavební povolení, dokumenty - technická zpráva, stoka - textová část, stoka - situace, stoka - příčný řez

17.3.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 24.3.2016 od 18°° hodin na OÚ Hrubá Skála - jednací místnost 

7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Instalace dřezů a přemýstění umyvadla ZŠ Hrubá Skála, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr

7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Výměna střešních oken na objektu ZŠ a MŠ Doubravice, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr

7.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Oprava podlah ZŠ Hrubá Skála, zadávací dokumentace, krycí list, čestné prohlášení, výkaz výměr

6.3.2016 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 2-3-2016

4.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Obnova venkovské prodejny v Doubravicích, krycí list, fotoslepý rozpočet, plánek obchodu, ocelová konstrukce podchycení, pohledy - změna obchod, návrh úpravy, návrh úpravy - řez, ...        , pohledy - změna obchod,, ,,,

3.3.2016 Obec Hrubá Skála vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice specialista - právník (čka), matrikář (ka), vedoucí kanceláře

1.3.2016 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - Výměna střešní krytiny hasičské zbrojnice, zadávací dokumentace, slepý rozpočet, foto

23.2.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 3. 3. 2016 v 16:30 hodin v obecní restauraci, obec Mladějov

19.2.2016 Prodej příkopového ramena - inzerát Mikroregion Český ráj

8.2.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení k zařazování pozemních komunikací - místní komunikace III. třídy

8.2.2016 Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019

27.1.2016 Rozpočet obce Hrubá Skála na rok 2016

20.1.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva 27.1.2016 od 18°° hodin v Hnanicích - kulturní místnost

15.1.2016  Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Odry a Dunaje 
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.pdf (185,2 kB)
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe.pdf (186,8 kB)
Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry.pdf (185,4 kB)
155_2016-MZE-15120.pdf (79,2 kB) 

12.1.2016 Pozvánka na konání Valné hromady Honebního společenstva Karlovice - 12.února 2016 od 15°° hodin na chatě MS Bažantnice - Sedmihorky

11.1.2016  Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016 - 2017 se koná 21.1.2016 od 14°° do 16°° hodin

11.1.2016 Posuzování vlivů na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně  některých souvisejících zákonů - oznámení záměru "Silnice I/35 Turnov - Úlibice" - možnost nahlížet do dokumentace na Obecním úřadě Hrubá Skála

11.1.2016 Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj - 21.1.2016 v 16:30 hodin v hostinci Borek - Hrubá Skála

5.1.2016  Návrh rozpočtu obce Hrubá Skála na rok 2016

15.12.2015 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem 1-11-2015

9.12.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 16.12.2015 v 18:00 hodin v Hnanicích - kulturní místnost

7.12.2015 Rozvojový strategický dokument obce Hrubá Skála na období 2015 - 2024

20.11.2015 Informace o odstávce systému pro nabírání a předání občanských průkazů a cestovních dokladů

19.11.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 26.11.2015 v 18:00 hodin na OÚ Hrubá Skála

11.11.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 18.11.2015 v 17:30 hodin na OÚ Hrubá Skála

10.11.2015  Veřejné zasedání Mikroregionu 19.11.2015 od 16:30 v Karlovicích - restaurace Bowling v Sedmihorkách 

15.10.2015 Záměr obce o směně pozemků - Obec Hrubá Skála a  manželé Svobodovi

14.10.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 21.10.2015 od 17:30 hodin

14.10.2015 Usnesení - Dražební vyhláška LV 572 v KÚ Hrubá Skála - 24.11.2015 od  13°° hodin

11.10.2015 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obchodu v Doubravicích - zde k nahlédnutí plány obchodu

5.10.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků 21-9-2015

25.9.2015 Obec Hrubá Skála vyhlašuje výběrové řízení na pozici účetní - matrikář (ka)

15.9.2015 Záměr obce o pronájem nebytových prostorů - 2. poschodí kancelář - paní Stříbrná

15.9.2015 Záměr obce o směně pozemků - Obec Hrubá Skála a  manželé Svobodovi

14.9.2015 ČEZ - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů !!!

8.9.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

7.9.2015  Veřejné zasedání Mikroregionu 15.9.2015 - Kacanovy v restaurace Králíček 

3.9.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 10.9.2015 od 17°°hodin ve Hnanicích

15.8.2015 Stavební povolení - rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice ( Krčák, Vidlák )

11.8.2015 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru - rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje

11.8.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - 10.9.2015 od 11°° hodin

10.8.2015 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05

17.6.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva 25.6.2015 od 17 hodin

15.6.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - rekonstrukce cesty III/28115 Troskovice

9.6.2015 Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu - cesta Hnanice - ukončeno

7.6.2015 Souhlas s provedením ohlášené stavby - rekonstrukce cesty Hnanice

25.5.2015 Závěrečný účet DSO Mikroregion Český ráj za rok 2014

24.5.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků 5-2015

24.5.2015  Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje 2012 - 2018 

19.5.2015 Výsledná kalkulace vody předané za rok 2014

18.5.2015 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na cyklostezku Borek

14.5.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva - 21.5.2015 od 17 hodin

13.5.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu 11.6.2015 - Libošovice v pensionu DoNi

6.5.2015 Výzva k pronájmu pozemků obce Hrubá Skála

5.5.2015 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce  Hrubá Skála za rok 2014

5.5.2015 Závěrečný účet Gordic 2014 obce Hrubá Skála

5.5.2015 Závěrečný účet 2014 obce Hrubá Skála

5.5.2015 Výkaz zisku a ztrát obce Hrubá Skála

5.5.2015 Rozvaha obce Hrubá Skála 

5.5.2015 Příloha obce Hrubá Skála

5.5.2015 Přehled o změnách vlastního kapitálu obce Hrubá Skála

5.5.2015 Přehled o peněžních tocích obce Hrubá Skála

5.5.2015 Cach flow ZŠ

5.5.2015 Výsledovka ZŠ

5.5.2015 Rozvaha ZŠ

5.5.2015 Základní škola a Mateřská škola v Doubravicích

30.4.2015 Veřejná vyhláška - Daňový řád

29.4.2015 Výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městská knihovna Antonína Marka Turnov

26.4.2015 Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na chodník Doubravice

14.4.2015 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje

14.4.2015 Nadace ČEZ - Nová zeleň do obce Hrubá Skála

14.4.2015 Výzva na pronájem obecního majetku - prodejna a restaurace v obci Doubravice

5.4.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva - 13.4.2015 od 18 hodin

18.3.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu - 26.3.2015 Radvánovice Motorest Zavadilka

18.3.2015 Rozhodnutí o stavebním povolení - Rekonstrukce silnice Borek - Troskovice

26.2.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva - 5.3.2015

25.2.2015 Seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

6.2.2015  Místní akční plán Obce Hrubá Skála na období 2015 až 2020 

26.1.2015 Valná hromada honebního společenstva Karlovice - 13.2.2015

22.1.2015 Veřejné zasedání zastupitelstva

22.1.2015 Oznámení o zahájení stavebního řízení - komunikace Borek - Troskovice

18.1.2015 Výzva na pronájem obecního majetku - Tenisový kurt a občerstvení

13.1.2015 Veřejné zasedání Mikroregionu - 22.1.2015 Sobotka

8.1.2015 Oznámení koncepce Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

6.1.2015 Oznámení koncepce Národní plán povodí Labe

5.1.2015 Memorandum - schválené 18.12.2014

5.1.2015 Statut fakultativních výborů - schválené 18.12.2014

5.1.2015 Zjišťovací řízení k záměru Revitalizace trati Hradec Králové - Jičín - Turnov

5.1.2015 Výzvy pro zemědělce - I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům - 22. kolo

5.1.2015 Výzvy pro zemědělce - I.1.2.1 Lesnická technika - 22. kolo

5.1.2015 Výzvy pro zemědělce - Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

11.12.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

3.12.2014 Zahájení zjišťovacího řízení záměru Revitalizace trati Hradec Králové - Jičín - Turnov

3.12.2014 Natura 2000 - Podtrosecká údolí - nový předmět ochrany

27.11.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

5.11.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu

3.11.2014 Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce

11.10.2014 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

24.9.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

17.9.2014 Návrh rozpočtu na rok 2015-  Mikroregion 

17.9.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

3.9.2014 Změna místa konání veřejného zasedání Mikroregionu

25.8.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu

20.8.2014 Informace o počtu a sídle volebního okrsku

15.8.2014 Výzva- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

22.7.2014 Městský úřad Turnov - nabídka pracovního  místa

22.7.2014 Katastrální úřad Semily- vyhlášení platnosti

14.7.2014 OZV č.2/2014 - stanovení systému komunálního odpadu

14.7.2014 OZV č.1/2014 - Požární řád

23.6.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

14.6.2014 ZŠ a MŠ - rozvaha příspěvkové organizace

14.6.2014 ZŠ a MŠ - výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace

9.6.2014 Mikroregion- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

9.6.2014 Mikroregion- Závěrečný účet za rok 2013

9.6.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu

4.6.2014 Oznámení č.2/2014 o prodeji parcely

29.5.2014 Rozhodnutí- stavební povolení

28.5.2014 Výsledky voleb do Evropského parlamentu

5.5.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

2.5.2014 Katastrální úřad - oznámení o obnově katastrálního operátu

2.5.2014 Katastrální úřad - oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

2.5.2014 Katastrální úřad - oznámení dokončení obnovy katastrálního operátu

30.4.2014 Veřejná vyhláška- finanční úřad

16.4.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

7.4.2014 Účetní závěrka obce za rok 2013

7.4.2014 Závěrečný účet obce za rok 2013

7.4.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013- Krajský úřad Libereckého kraje

2.4.2014 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

28.3.2014 Výzva - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

19.3.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu

20.2.2014 Program rozvoje Libereckého kraje

17.2.2014 MŠ Hrubá Skála - zápis

12.2.2014 Oznámení - záhájení stavebního řízení

11.2.2014 Rozpočtový výhled na rok 2014-2018

7.2.2014 Závěr zjištovacího řízení

6.2.2014 Rozpočet obce na rok 2014

22.1.2014 Veřejné zasedání zastupitelstva

13.1.2014 Čerpání rozpočtu obce za rok 2013 a návrh na rok 2014

13.1.2014 Veřejné zasedání Mikroregionu

13.1.2014 ZŠ Hrubá Skála - Doubravice - zápis do 1.třídy 

10.1.2014 Oznámení č.1/2014 - o prodeji parcely

8.1.2014 Oznámení - revitalizace vodního toku

20.11.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

18.11. 2013 Veřejné zasedání Mikroregionu

5.11.2013 Státní pozemkový úřad - oznámení o zamýšleném převodu

23.10.2013 Návrh rozpočtu- Mikroregion Český ráj na rok 2014

21.10.2013 Oznámení č.6/2013 - o prodeji parcely

21.10.2013 Oznámení č.5/2013 - o prodeji parcely

10.10.2013 Oznámení - o době a místě konání voleb

25.9.2013 Informace o počtu a sídle volebních okrsků

18.9.2013 Veřejné zasedání Mikroregionu

18.9.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

11.9.2013 Krajský úřad Libereckého kraje- rozhodnutí

13.8.2013 Účetní uzávěrka příspěvkové organizace - ZŠ,MŠ

9.8.2013 Pozemkový úřad: seznam - nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám

18.7.2013 Veřejné zasedání mikroregionu

17.7.2013 Krajský úřad Libereckého kraje - veřejná vyhláška 

17.7.2013 Městský úřad - předání spisu se stanoviskem

15.7.2013 Oznámení - o vyhlášení výběrového řízení na místo úředníka/úřednice stavebního úřadu: obec Příšovice

10.7.2013 Nařízení Státní veterinární správy

29.6.2013 Veřejná vyhláška - rozhodnutí

29.6.2013 Veřejná vyhláška - rozhodnutí

28.6.2013 Oznámení č.4/2013- o prodeji parcely

28.6.2013 Oznámení č.3/2013- o prodeji parcely

19.6.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

30.5.2013 Výzva - vyjádření k podanému odvolání

27.5.2013 Státní pozemkový úřad- oznámení

27.5.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby

27.5.2013 Městský úřad - veřejná vyhláška - oznámení

27.5.2013 Městský úřad - veřejná vyhláška- oznámení

22.5.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

21.5.2013 Oznámení č.2/2013 - o prodeji parcely

14.5.2013 Veřejné zasedání mikroregionu

13.5.2013 Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2012

13.5.2013 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012- Liberecký kraj

13.5.2013 Rozvaha- bilance

13.5.2013 Výkaz zisku a ztráty

13.5.2013 Přehled o peněžních tocích

13.5.2013 Přehled o změnách vlastního kapitálu

13.5.2013 Příloha-informace

26.4.2013 Veřejná vyhláška - Finanční úřad

17.4.2013 Mikroregion- závěrečný účet za rok 2012

17.4.2013 Mikroregion- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

17.4.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

9.4.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby

2.4.2013 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

2.4.2013 Veřejné zasedání mikroregionu

25.3.2013 Oznámení-zahájení územního řízení

20.3.2013 Odpověď na stížnost postupu Obecního úřadu

15.3.2013 Oznámení č.1/2013 o prodeji parcely

13.3.2013 Město Turnov - vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele školy

4.3.2013 Oznámení o konání valné hromady-Honební společenstvo Troskovice

13.2.2013 Seznámení s podklady rozhodnutí

6.2.2013 Rozpočtový výhled na rok 2013-2017

6.2.2013 Rozpočet obce na rok 2013

4.2.2013 Zahájení řízení o prodloužení platnosti

4.2.2013 Nařízení Státní rostlinářské správy

31.1.2013 Veřejné zasedání mikroregionu

25.1.2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby- propojení vodovodů

23.1.2013 Veřejné zasedání zastupitelstva

21.1.2013 Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2013/2014

 16.1.2013 Informace pro voliče - o době a místa konání II.kola volby prezidenta 

15.1.2013 Čerpání rozpočtu obce za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013

28.12.2012 Oznámení-zahájení územního řízení

28.12.2012 Usnesení opatrovníka

27.12.2012 Informace pro voliče- o době a místě konání volby prezidenta

 21.12.2012 Obecně závazná vyhláška č.4/2012 

12.12.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

5.12.2012 Oznámení starosty - okrsková volební komise

 27.11.2012 Informace o počtu  a sídle volebních okrsků obce Hrubá Skála 

27.11.2012 Veřejné zasedání mikroregionu

16.11.2012 Zahájení územního řízení

14.11.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

31.10.2012 Oznámení -částečná revize katastru nemovitostí

26.10.2012 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby

24.10.2012 Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných opatření

22.10.2012 Výsledky II.kola voleb do Senátu PČR- volební obvod 38,Mladá Boleslav

22.10.2012 Oznámení č.6/2012 o prodeji parcely

16.10.2012 Návrh rozpočtu mikroregionu Český ráj na rok 2013

gghh777715151111111111151111115111

15.10.2012 Výsledek voleb do Senátu Parlamentu ČR- volební obvod 38,Mladá Boleslav a do zastupitelstva Libereckého kraje

8.10.2012 Pozemkový fond-seznam pozemků pro veřejnou soutěž určených k prodeji

5.10.2012 Zahájení územního řízení

1.10.2012 Smlouva o dílo - oprava vodovodu v Krčkovicích

26.9.2012 Veřejné zasedání mikroregionu

20.9.2012 Rozhodnutí o dočasném umístění stavby

9.9.2012 Seznam pozemků pro veřejnou obchodní soutěž určených k prodeji

5.9.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

10.8.2012 Nabídka pozemků určených k převodu

6.8.2012 Rozhodnutí o umístění stavby

23.7.2012 Veřejné zasedání mikroregionu

20.7.2012 Oznámení-zahájení územního řízení

9.7.2012 Obecně závazná vyhláška č.3/2012

20.6.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

18.6.2012 Oznámení  o spojení územního a stavebního řízení

4.6.2012 Obecně závazná vyhláška č.2/2012

4.6.2012 Obecně závazná vyhláška č.1/2012

28.5.2012 Exekutorský úřad Brno-město: usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

23.5.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

21.5.2012 Liberecký kraj- pozvánka na mysliveckou konferenci

9.5.2012 Veřejné zasedání mikroregionu

7.5.2012 Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2011

16.4.2012 Mikroregion-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

16.4.2012 Mikroregion-závěrečný účet za rok 2011

12.4.2012 Rozhodnutí o umístění stavby-stavební povolení

12.4.2012 Finanční úřad-veřejná vyhláška

21.3.2012 Oznámení č.5/2012 o prodeji parcely

21.3.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

16.03.2012 Pozemkový fond - seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby - po novele zák.75/2012 Sb.

15.03.2012 Zápis do mateřské školy.

14.3.2012 veřejná soutěž  "letiště Ralsko" 

14.3.2012 veřejné zasedání mikroregionu

27.2.2012 Oznámení č.4/2012 o prodeji parcely

27.2.2012 Oznámení č.3/2012 o prodeji parcely 

27.2.2012 Oznámení č.2/2012 o prodeji parcely

27.2.2012 Oznámení č.1/2012 na směnu parcel

25.2.2012 Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011

7.2.2012 Rozpočtový výhled na rok 2011 až na rok 2015

6.2.2012 pozemkový fond -seznam pozemků určených k prodeji,veřejná nabídka

19.1.2012 Veřejné zasedání zastupitelstva

16.1.2012 Rozhodnutí o umístění stavby

12.1.2012 Zápis žáků do 1.třídy pro školní rok 2012/2013

12.1.2012 Veřejné zasedání mikroregionu

8.1.2012 Návrh rozpočtu obce 2012

20.12.2011 Veřejná vyhláška-oznámení

20.12.2011 Rozhodnutí o umístění stavby

14.12.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva

9.12.2011 pozemkový fond-seznam pozemků určených k prodeji, veřejná nabídka

1.12.2011 Oznámení -zahájení územního řízení

23.11.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva

22.11.2011 Oznámení o zamýšleném převodu- pozemkový fond

9.11.2011 veřejné zasedání mikroregionu

21.10.2011  Oznámení - o spojení územního a stavebního řízení

21.10.2011 Pozemkový fond-seznam pozemků-nabídka náhradních pozemků pro oprávněné osoby

18.10.2011 Rozhodnutí o umístění stavby- stavební povolení

10.10.2011 Návrh rozpočtu mikroregion Český ráj 2012

10.10.2011 Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů

21.9.2011 Oznámení

20.9.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva

20.9.2011 Rozhodnutí- udělení souhlasu KúLk

26.8.2011 oznámení o spojení územního a stavebního řízení

24.8.2011 Územní rozhodnutí o umístění stavby

22.7.2011 Oznámení -zásad územního rozvoje Libereckého kraje

15.7.2011 Oznámení -zahájení územního řízení

13.7.2011 Veřejná vyhláška

29.6.2011 SčVK výsledná kalkulace vody předávané za rok 2010

22.6.2011 Veřejné zasedání zastupitelstva

15.6.2011 Mikroregion- veřejné zasedání

8.6.2011 Nařízení města Turnova

25.5.2011 -Rozhodnutí o umístění stavby- stavební povolení

23.5.2011- Závěrečný účet obce Hrubá Skála za rok 2010

20.5.2011- Mikroregion- závěrečný účet za rok 2010

18.5.2011- Veřejné zasedání zastupitelstva

16.5.2011 - Rozhoidnutí o umístění stavby

16.5.2011 - Rozhodnutí o umístění stavby

6.5.2011  -  Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva

27.4.2011 - Oznámení o uložení písemnosti

22.4.2011 - Oznámení o zahájení řízení

20.4.2011 - Veřejné zasedání zastupitelstva

15.4.2011 - Oznámení o spojení územniho a stavebního řízení

4.4.2011 -   Rozhodnutí o umístění stavby

28.3.2011 - Nařízení č.3/2011 Krajské veterinární správy

23.3.2011 - Veřejné zasedání zastupitelstva

18.3.2011 - Rozhodnutí o umístění stavby Táborová základna Krčkovice

17.3.2011 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

11.3.2011 - Rozpočtový výhled na rok 2010-2014

11.3.2011 - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení

 9.3.2011 -  Oznámení o konání sčítání lidu, bytu a domů v roce 2011

16.2.2011 - Veřejné zasedání zastupitelstva

19.1.2011 - Veřejné zasedání zastupitelstva

12.1.2011 - Oznámení ,zahájení územního řízení

10.1.2011 - Návrh rozpočtu

9.1.2011 -   Oznámení ředitele školy

6.1.2011 -   Uzavření veřejnoprávní smlouvy