Úřední deska 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.6.2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 19.06.2018 od 18:00 hod. - zasedací místnost OÚ

12.6.2018 Oznámení o zamýšleném převodu

6.6.2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet MIKROREGION ČESKÝ RÁJ  za rok 2017

4.6.2018 Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet 2017 Obec Hrubá Skála

1.6.2018 MěÚ Turnov,Odbor dopravní - Opatření obecné povahy přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

příloha-Objízdné trasy

29.5.2018 Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č.2/2018 MIKROREGION ČESKÝ RÁJ

28.5.2018 Veřejné zasedání MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ dne 5.6.2018

Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č.1/2018 obce Hrubá Skála

23.5.2018 GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

23.5.2018 Směrnice č.27 - žádost o informace

22.5.2018 Směrnice pro nakládání s osobními údaji ( GDPR )

16.5.2018 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Český ráj  2017 + povinné přílohy

16.5.2018 Veřejné zasedání MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ dne 24.5.2018

10.5.2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 17.05.2018 od 18:00 hod. - zasedací místnost OÚ

9.5.2018 CHKO Český ráj - Oznámení o možnosti seznámení se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Hruboskalsko na období 2019-2027.

9.5.2018 Exekutorský úřad Brno - dražební vyhláška, Hnanice 19

3.5.2018  Zpráva o provedení inventarizace za rok 2017

2.5.2018  Rozvaha příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice2.5.2018

2.5.2018  Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

2.5.2018  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrubá Skála za rok 2017

2.5.2018  Výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích - Obec Hrubá Skála

2.5.2018 - příloha

2.5.2018  Rozvaha - obec Hrubá Skála

2.5.2018 Závěrečný účet Gordic - obec Hrubá Skála za rok 2017

2.5.2018  Návrh Závěrečného účtu obce Hrubá Skála za rok 2017 

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Hrubá Skála

27.4.2018  Finanční úřad pro Liberecký kraj - Veřejná vyhláška

25.4.2018 Zadávací dokumentace, stavební povolení - Chodník podél silnice I/35 Hnanice

- soupis stavebních prací  Chodník Hnanice

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( průvodní zpráva )

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( situace širších vztahů )

- projektová dokumentace  Chodník Hnanice ( koordinační situace stavby )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice  ( situace zákres stavby do KM )

- projektová dokumentace chodník Hnanice ( bezbariérové užívání stavby )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice ( technická zpráva )

- projektová dokumentace Chodník Hnanice ( situace stavby )

12.4.2018 Mikroregion Český ráj - Rozpočtové opatření č. 1/2018

11.4.2018 Právní analýza - škola

04.04.2018 Výzva k pronájmu pozemků

03.04.2018 Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Hrubá Skála-Doubravice, příspěvková organizace

29.3.2018 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hrubá Skála-Doubravice pro rok 2018

23.3.2018 Zadávací dokumentace: Chodník Doubravice

23.3.2018 Zadávací dokumentace : Cyklostezka II.etapa

23.3.2018 Zadávací dokumentace: Cyklostezka I.etapa

22.3.2018 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 29.3.2017 od 18:00 hod. - Hasičská zbrojnice Hnanice

14.3.2018 Pozvánka na jednání valné hromady Honebního společenstva Karlovice dne 24. března 2018 od 16 hodin na chatě mysliveckého sdružení Bažantnice - Sedmihorky

13.3.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 16.3.2017 se RUŠÍ. Děkujeme za pochopení.

9.3.2018  Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 16.3.2018 od 17:30 hod. Hasičská zbrojnice Hnanice

6.3.2018  Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků

5.3.2018 Pozvánka na  Veřejné  zasedání  Mikroregionu Český ráj  dne 15.března 2018

2.3.2018  Ropočet  2018 ZŠ a MŠ Hrubá Skála - Doubravice

26.2.2018 Oznámení o zveřejnění - Schválený návrh rozpočtu obce Hrubá Skála 2018

26.02.2018  Vodojem  Bohuslav - Protokol o zkoušce kvality vody č. 111/2018

21.02.2018 Dotace obce 2018 - ČOV

16.2.2018 MěÚ Turnov, Stavební úřad - rozhodnutí o umístění stavby SM,Hrubá Skála,

Doubravice čp.57-vN-IE-12-4003884

30.1.2018 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Hrubá Skála dne 6. 2. 2018 od 18:30 hod. v hasičské zbrojnici ve Hnanicích

27.1.2018 Výsledky volby prezidenta ČR v obci Hrubá Skála

15.1.2018 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

8.1.2018 Městský úřad Turnov,stavební úřad - Zahájení územního řízení SM, Hrubá Skála,

Doubravice čp.57-vN-IE-12-4003884