Kostel svatého Josefa v Hrubé Skále

Nachází se u mostu na prostranství před zámkem Hrubá Skála. Je postaven v jednoduchém klasicistním slohu v r.1812. Je bez věží. Stavebníkem byl tehdejší majitel panství Hrubá Skála hrabě Josef Karel z Valdštejna (nar.1755, zemřel v r. 1814). Fundátor je pochován jako jediný v kryptě kostele v uniformě rakouského generálmajora.

Kostel je částečně vysekán ve skále (kněžiště kostela), která nejde vhodně odizolovat, tudíž je vlhký. Kostel je téměř bez vnitřního vybavení. Hlavní oltář sv.Josefa je novogotický dodaný frmou Bušků ze Sychrova koncem 19. století. Je bez umělecké ceny. Postranní oltář P.Marie byl zničen dřevomorkou. Začátkem 70.let dvacátého století bylo zničeno též nejkrásnější dílo - sádrová socha Ježíše z roku 1935, dar našeho jednoho z nejpřednějších umělců - akademického sochaře Josefa Drahoňovského, profesora umělecko průmyslové školy v Praze (nar. 1877 a zemřel v r. l939).

V r. 1815 - 1820 byl administrátorem na Hrubé Skále přední český buditel Antonín Marek z Turnova známý v pozdější době jako "Libuňský jemnostpán".

farní obvod Rovensko pod Troskami, tel.: 0436/
v sezóně denně přístupný
bohoslužby: neděle 16:30


Kontakt

Obecní úřad Hrubá Skála

Doubravice 37
511 01 Turnov


Tel.: +481 389 527

IČ: 00275751
DIČ: CZ275751
BÚ: 1263081329/0800
datová schránka: ieubdzk 

Ilustracja: herb Gmniy Kamienna Góra