Důležité telefony

========================================Důležitá telefonní čísla:

 

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání

150   Hasičský záchranný sbor ČR

155   Zdravotnická záchranná služba

158   Policie ČR


156   Městská policie

 

V případě, že budete pálit listí, kam nahlásit případně volat aby nepřijeli hasiči ?


Pálení můžete nahlásit na odkazu:  paleni.izscr.cz/      Pálení


Případně volejte tato telefonní čísla:

950 471 100 ... stanice HZS Lbc kraje v Turnově


Vždy je nutné nahlásit: kdo volá, kontaktní telefon, upřesnění místa kde se pálí...

 

Varovný informační systém

Přinášíme stručné informace o tom, jaké druhy signálů existují, co který znamená, jak od sebe rozlišit jednotlivá houkání sirén a jak se chovat při spuštění varovného signálu.

Nejčastěji využívaným druhem signálu sirény je svolání hasičské jednotky, následuje zkouška sirén hasičského záchranného sboru a všeobecná výstraha.

Signál „požární poplach“ slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany k výjezdu na zásah. Signál „požární poplach" je 1x přerušený tón po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve vašem bezprostředním okolí. Pokud vás neohrožuje, zachovejte klid a nebudete-li k nějaké činnosti záchranáři vyzváni, nedělejte nic.

Signál „zkouška sirén“ uslyšíte každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Zkouška sirén není varovným signálem! Jde
o nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund

Signál „všeobecná výstraha“ oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „všeobecná výstraha" je kolísavý tón trvající 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě. Varování před nebezpečím mohou hlásit vozy hasičů i policie nebo může zaznít také v televizi a rozhlase. Když zaslechnete uvedený signál sirény, počítejte vždy s tím, že nastala mimořádná událost a nepodceňujte situaci. Zejména nezapomeňte na tři základní kroky k vaší ochraně:

1. Neprodleně se ukryjte v nejbližší budově.

2. Zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti.

3. Zapněte rádio a televizi.

 

K evakuaci si připravte evakuační zavazadlo

(batoh, cestovní taška nebo kufr, zavazadlo vždy označíme jménem a adresou)

 

  • základní trvanlivé potraviny, pitná voda, jídelní potřeby, léky
  • osobní doklady, pojistné smlouvy, cennosti, peníze
  • mobilní telefon a nabíječka, přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilna
  • toaletní a hygienické potřeby, kapesní nůž, zápalky, šití
  • náhradní prádlo, oděv, obuv, spací pytel nebo přikrývka, pláštěnka