Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název
Obec Hrubá Skála

 

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

 

3. Organizační struktura:
 více zde

 

4. Kontaktní spojení:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
 Doubravice 37
   511 01 Turnov
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
 Doubravice 37
   511 01 Turnov
  4.3 Úřední hodiny:
 úřední hodiny Obecního úřad zde
  4.4 Telefonní čísla:
  +420 481 389 527 - Obecní úřad Hrubá Skála
 další telefonní kontakty viz Organizační struktura 
  4.5 Datová schránka:
  ieubdzk
  4.6 Adresa internetové stránky:
  www.obechrubaskala.cz
  4.7 Adresa e-podatelny:
  www.obechrubaskala.cz/podatelna
  4.8. Další elektronické adresy
  e-maily: 
 Obecní úřad: hrubaskala@craj.cz

 

 Starostka Jitka Šimková: simkova@obechrubaskala.cz

Místostarosta Jaroslav Šálek: salek@obechrubaskala.cz
Místostarosta Karel Bugno: bugno@obechrubaskala.cz

 

 

 Matrika obce Ilona Hakenová a Ilona Athertonová: hrubaskala@craj.cz ,  athertonova@obechrubaskala.cz 
 Účetní obce Ilona Athertonová:  athertonova@obechrubaskala.cz

 

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: ČS a.s.; číslo účtu: 1263081329/0800
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

 

6. IČ:  00275751

 

7. DIČ: CZ00275752

 

8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 Vyhláška obce - zde 
 Územní plán obce - dokumenty zde
 Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce - zde
  8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

 

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: hrubaskala@craj.cz
- e-podatelna na www.obechrubaskala.cz/elektronicka-podaltena

 

10. Příjem žádostí a dalších podání:
na Obecním úřadě Hrubá Skála

 

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

 

12. Formuláře:
ke stažení zde

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

 

14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  naleznete zde 
  14.2 Vydané právní předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce zde

 

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací zde, směrnice č.27 + ceník 
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
  za poskytnutí informací:
  -

 

16. Licenční smlouvy:
-

 

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.
výroční zprávy zde