Organizační struktura OÚ Hrubá Skála

Funkce Jméno                         Tel. kontakt      Email

 

 Starostka Jitka Šimková 724 180 026 simkova@obechrubaskala.cz
 Místostarosta Jaroslav Šálek

603 275 752 

salek@obechrubaskala.cz

 Místostarosta               Karel Bugno                                    604 236 882                    bugno@obechrubaskala.cz


 

Členové zastupitelstva

  Ing. Daniel Pešek 602 228 786  
  JUDr. Vladimír Řípa 606 660 759  
  Pavel Stuchlík 723 399 174
  Ing. Daniel Pešek ml. 721 363 926  
  Ladislav Pršala
JUDr. Tomaš Lehký
723 308 322
602 489 022
 
   
       
 

 

Finanční výbor:

 předseda

Ing. Daniel Pešek

   

 členové          

Zdeňka Bartošová

   
 

Karel Bugno

   
 
Kontrolní výbor:

 předseda

Bc. Daniel Pešek

 

 

 

členové

Mgr. Jana Bugnová

 

 

 

Jana Švárová

   
 

Fakultativní výbory:

Výbor pro strategii, rozvoj, plánování a obecní majetek, pro ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a služeb, dopravu a bezpečnost 

předseda          Vladimír Řípa

členové             Ladislav Mareš, Josef Šorm, Tomáš Tyl, Milan Hromada, Jan König, Ivan Kunetka,

                         Zdeněk Skolil, Vladimír Hampl, Rudolf Kadlec, Jan Kobr, Eva Hašlarová, Oldřich Blažek

                        Jaroslav Šálek, Zdeněk Strnad, Daniel Pešek, Tomáš Bugno, Pavel Jirák, Ladislav Patrák,

                        Karel Bugno , Jan Šimůnek  

Výbor pro sport, kulturu, rodinu, sociální rozvoj a školu

předseda         Jaroslav Šálek 

členové            Daniel Pešek ml., Jarmila Paříková, Zdena Kopecká, Zuzana Najmanová, Pavla Vaníčková,

                           Daniela Vaníčková, Ilona Athertonová, Jan Holubec, Zuzana Bukvicová, Radka Bugnová,

                           Miroslava Hlubučková, Miroslav Dědek,  Daniel Pešek

Výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a dotační tituly

předseda         Jitka Šimková

členové            Ondřej Švára, Jana Švárová, Miluše Hanzlová, Pavel Stuchlík, Dušan Ferbas, Eliška Luhanová,

                            Hana Patráková

 

Pracovníci obecního úřadu:                                                    

Matrika obce       Ilona Hakenova                                                      hrubaskala@craj.cz

                              Ilona Athertonová                                            athertonova@obechrubaskala.cz

Účetní obce        

                              Ilona Athertonová                                                  athertonova@obechrubaskala.cz           

 

Pracovník obce