Fakultativní výbory:

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Výbor pro strategii, rozvoj, plánování a obecní majetek, pro ochranu životního prostředí, rozvoj podnikání a služeb, dopravu a bezpečnost

 

předseda          Vladimír Řípa

členové             Ladislav Mareš, Josef Šorm, Tomáš Tyl, Milan Hromada, Jan König, Ivan Kunetka,

                          Zdeněk Skolil, Vladimír Hampl, Rudolf Kadlec, Jan Kobr, Eva Hašlarová, Oldřich Blažek,

                        Zdeněk Strnad, Jaroslav Šálek, Daniel Pešek, Tomáš Bugno, Pavel Jirák, Ladislav Patrák,

                          Karel Bugno, Jan Šimůnek

    

Výbor pro sport, kulturu, rodinu, sociální rozvoj a školu

 

předseda       Jaroslav Šálek

členové         Daniel Pešek ml., Jarmila Paříková, Zdena Kopecká, Zuzana Najmanová, Pavla Vaníčková,

                     Daniela Vaníčková, Ilona Athertonová, Jan Holubec, Zuzana Bukvicová, Radka Bugnová,

                     Miroslava Hlubučková, Miroslav Dědek, Daniel Pešek

 

Výbor pro řešení připomínek a podnětů občanů, pro problematiku osad a dotační tituly

 

předseda         Jitka Šimková

členové           Ondřej Švára, Jana Švárová, Miluše Hanzlová, Pavel Stuchlík, Dušan Ferbas, Eliška Luhanová,

                       Hana Patráková